NFE2L2

Synonyms
NRF2, nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2
Plasmid
pSC-B-(blunt)TEV_NFE2L2 aa1-224
Parent Plasmid
pSC-B
Genbank
Gene ID 4780 Isoform 1 NM_006164.3
Species
Human
Sequence of Insert
GGATCCGAAAACCTGTATTTTCAGATGATGGACTTGGAGCTGCCGCCGCCGGGACTCCCGTCCCAGCAGGACATGGATTTGATTGACATACTTTGGAGGCAAGATATAGATCTTGGAGTAAGTCGAGAAGTATTTGACTTCAGTCAGCGACGGAAAGAGTATGAGCTGGAAAAACAGAAAAAACTTGAAAAGGAAAGACAAGAACAACTCCAAAAGGAGCAAGAGAAAGCCTTTTTCGCTCAGTTACAACTAGATGAAGAGACAGGTGAATTTCTCCCAATTCAGCCAGCCCAGCACATCCAGTCAGAAACCAGTGGATCTGCCAACTACTCCCAGGTTGCCCACATTCCCAAATCAGATGCTTTGTACTTTGATGACTGCATGCAGCTTTTGGCGCAGACATTCCCGTTTGTAGATGACAATGAGGTTTCTTCGGCTACGTTTCAGTCACTTGTTCCTGATATTCCCGGTCACATCGAGAGCCCAGTCTTCATTGCTACTAATCAGGCTCAGTCACCTGAAACTTCTGTTGCTCAGGTAGCCCCTGTTGATTTAGACGGTATGCAACAGGACATTGAGCAAGTTTGGGAGGAGCTATTATCCATTCCTGAGTTACAGTGTCTTAATATTGAAAATGACAAGCTGGTTGAGACTACCATGGTTCCAAGTCCAGAAGCCAAACTGACAGAAGTTGACTGAGCGGCCGC
Vector Type
Other
Antibiotic
Amp; Kan
DU Number
DU23591
Location
PPU
MTA
Price
£125.00
To submit an order for this reagent acceptance of the Dundee Material Transfer Agreement is required at checkout.