Rab8A

Synonyms
MEL; RAB8
Plasmid
pSC-B Rab8a E108-L207
Parent Plasmid
pSC-B
Expressed
Rab8A residues E108-L207
Genbank
P61006, NM_005370.6
Sequence of Insert
GGATCCATGGAGCACGCCTCTGCAGACGTCGAAAAGATGATACTCGGGAACAAGTGTGATGTGAATGACAAGAGACAAGTTTCCAAGGAACGGGGAGAAAAGCTGGCCCTCGACTATGGAATCAAGTTCATGGAGACCAGCGCGAAGGCCAACATCAATGTGGAAAATGCATTTTTCACTCTCGCCAGAGATATCAAAGCAAAAATGGACAAAAAATTGGAAGGCAACAGCCCCCAGGGGAGCAACCAGGGAGTCAAAATCACACCGGACCAGCAGAAGAGGAGCAGCTTTTTCCGATGTGTTCTTCTGTGAGCGGCCGC
Amino Acid Sequence
ATGGAGCACGCCTCTGCAGACGTCGAAAAGATGATACTCGGGAACAAGTGTGATGTGAATGACAAGAGACAAGTTTCCAAGGAACGGGGAGAAAAGCTGGCCCTCGACTATGGAATCAAGTTCATGGAGACCAGCGCGAAGGCCAACATCAATGTGGAAAATGCATTTTTCACTCTCGCCAGAGATATCAAAGCAAAAATGGACAAAAAATTGGAAGGCAACAGCCCCCAGGGGAGCAACCAGGGAGTCAAAATCACACCGGACCAGCAGAAGAGGAGCAGCTTTTTCCGATGTGTTCTTCTGTGA
Vector Type
Bacterial
Antibiotic
Amp; Kan
DU Number
DU66392
Location
PPU
MTA
Price
£125.00
To submit an order for this reagent acceptance of the Dundee Material Transfer Agreement is required at checkout.