Rab13

Plasmid
pSC-b HA Rab13 S111A SalI
Parent Plasmid
pSC-B
Tag
HA
Species
Human
Sequence of Insert
GTCGACGGTATCGATAAGCTTGATATCCACTGTGGAATTCGCCCTTGGCTCGAGATGTACCCATACGATGTGCCAGATTACGCCGGATCCATGGCCAAAG
CCTACGACCACCTCTTCAAGTTGCTGCTGATCGGGGACTCGGGGGTGGGCAAGACTTGTCTGATCATTCGCTTTGCAGAGGACAACTTCAACAACACTTA
CATCTCCACCATCGGAATTGATTTCAAGATCCGCACTGTGGATATAGAGGGGAAGAAGATCAAACTACAAGTCTGGGACACGGCTGGCCAAGAGCGGTTC
AAGACAATAACTACTGCCTACTACCGTGGAGCCATGGGCATTATCCTAGTATACGACATCACGGATGAGAAATCTTTCGAGAATATTCAGAACTGGATGA
AAAGCATCAAGGAGAATGCCGCGGCTGGGGTGGAGCGCCTCTTGCTGGGGAACAAATGTGACATGGAGGCCAAGAGGAAGGTGCAGAAGGAGCAGGCCGA
TAAGTTGGCTCGAGAGCATGGAATCCGATTTTTCGAAACTAGTGCTAAATCCAGTATGAATGTGGATGAGGCTTTTAGTTCCCTGGCCCGGGACATCTTG
CTCAAGTCAGGAGGCCGGAGATCAGGAAACGGCAACAAGCCTCCCAGTACTGACCTGAAAACTTGTGACAAGAAGAACACCAACAAGTGCTCCCTGGGCT
GAGTCGAC
Vector Type
Other
Antibiotic
Amp; Kan
DU Number
DU51898
Location
PPU
MTA
Price
£125.00
To submit an order for this reagent acceptance of the Dundee Material Transfer Agreement is required at checkout.