RAB30

Plasmid
pSC-b RAB30
Parent Plasmid
pSC-B
Species
Human
Sequence of Insert
GGATCCATGAGTATGGAAGATTATGATTTCCTGTTCAAAATTGTTTTAATTGGCAACGCTGGTGTGGGGAAGACGTGCCTCGTCCGAAGATTCACTCAGG
GTCTTTTCCCCCCAGGTCAAGGAGCCACAATTGGAGTTGATTTTATGATTAAGACAGTGGAGATTAATGGTGAAAAAGTAAAGCTACAGATCTGGGACAC
AGCAGGTCAAGAGAGATTTCGGTCCATTACCCAGAGTTACTACCGAAGCGCCAATGCCTTGATCCTCACCTATGACATTACCTGTGAGGAATCCTTCCGT
TGCCTTCCTGAGTGGCTGCGGGAGATAGAACAATATGCCAGCAACAAGGTCATCACTGTGTTAGTGGGCAACAAGATTGACCTGGCTGAAAGGAGAGAGG
TTTCCCAGCAGCGAGCTGAAGAATTCTCAGAAGCTCAGGACATGTATTATCTGGAGACCTCAGCCAAGGAATCTGATAATGTGGAGAAACTCTTCCTTGA
CTTAGCATGCCGACTCATCAGTGAAGCCAGACAGAACACACTTGTGAACAATGTATCCTCACCCTTACCTGGAGAAGGGAAAAGCATCAGCTATTTGACT
TGTTGTAATTTCAACTAAGCGGCCGC
Vector Type
Other
Antibiotic
Amp; Kan
DU Number
DU51379
Location
PPU
MTA
Price
£125.00
To submit an order for this reagent acceptance of the Dundee Material Transfer Agreement is required at checkout.