Rab8b

Plasmid
pSC-b rab8b 91-150
Parent Plasmid
pSC-B
Genbank
Q92930
Species
Human
Sequence of Insert
ggatccacaaatgaaaaatcctttgacaatattaaaaattggatcagaaacattgaagagcatgcctcttccgatgtcgaaagaatgatcctgggtaacaaatgtgatatgaatgacaaaagacaagtgtcaaaagaaagaggggagaagctagcaattgactatgggattaaattcttggagacataagcggccgc
Vector Type
Bacterial
Antibiotic
Amp; Kan
DU Number
DU43158
Location
PPU
MTA
Price
£125.00
To submit an order for this reagent acceptance of the Dundee Material Transfer Agreement is required at checkout.